PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018 – 2022

Trajanje projekta: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

Partnerji:

 • Ljudska univerza Murska Sobota – vodja konzorcija
 • Ljudska univerza Lendava
 • Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
 • Lokalna razvojna fundacija za Pomurje
 • Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

 

Razmah informacijske dobe, hiter tempo življenja, vedno nova potrebna znanja na delovnih mestih in na splošno hitro se spreminjajoči globaliziran svet so izzivi današnjega časa, ki jim moramo biti kos v poklicnem in zasebnem življenju. Da lahko gremo v korak s časom, se je potrebno ves čas učiti in se izpopolnjevati. Šele vseživljenjsko učenje, v katerih razvijamo ključne, temeljne in poklicne zmožnosti, nam omogoča prilagajanje hitrim spremembam, osebnostno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in uspešno konkuriranje na trgu dela.

Cilj projekta 

 • Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni (manj kot štiriletna srednja šola), s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina

 • Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Opis projekta

 • V več kot štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, zdravega življenjskega sloga…
 • Programi so za vse udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 • projektnem partnerstvu poleg Ljudske univerze Murska Sobota, ki je vodja projekta, sodelujejo in nekatere programe izvajajo tudi: Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

Programi

 1. OSEBNOSTNA RAST IN POKLICNI RAZVOJ

Programi so 40-urni in so namenjeni razvoju poklicne kariere, osebnostnega razvoja in kakovostnejšega življenja in so osredotočeni na naslednje teme:

 • podjetništvo,
 • učinkovita komunikacija,
 • finančna pismenost,
 • zdrav življenjski slog,
 • ustvarjalnost za vsak dan,
 • in še veliko več.
 1. UČENJE TUJIH JEZIKOV

Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, madžarščina, španščina in drugi – v 60-urnih programih na različnih stopnjah lahko svoje znanje jezika osvežite, ga nadgradite ali se lotite osvajanja čisto novega jezika. Posebni programi bodo namenjeni tudi komunikaciji v poslovnem svetu.

 1. UČENJE SLOVENŠČINE ZA TUJCE

Ponujamo programe za učenje slovenščine, spoznavanje slovenske kulture in okolja, med njimi tudi javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik (80-urni), Začetna integracija priseljencev – ZIP (60-urni) in neformalni izobraževalni program Slovenščina za pokušino (40-urni).

 1. RAČUNALNIŠTVO

Skoraj tretjina sredstev za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc je namenjenih različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s  pomočjo računalnika in spleta.

Programi so 50-urni in so namenjeni za osebe, ki se še niso srečali z uporabo računalniških naprav in vse do tistih, ki si želijo izpopolniti znanje na posameznem področju:

 • uporaba računalniških in digitalnih naprav (tablice, pametni telefoni …),
 • uporaba računalniških programov (Word, Excel, PowerPoint …),
 • uporaba interneta za iskanje informacij in povezovanje (spletne strani, forumi, blogi …),
 • komunikacija po spletu (e-pošta, socialna omrežja, Skype …),
 • e-storitve v vsakdanjem življenju (e-nakupi, e-uprava, e-zdravje),
 • uporaba spletnih orodij in aplikacij …
 1. PRIPRAVE ZA PRIDOBIVANJE IZPITA, KVALIFIKACIJE oz. CERTIFIKATA

V  programih priprav, ki trajajo 30 ur, ponujamo odraslim priložnosti za:

 • pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK),
 • opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL,
 • opravljanje izpitov iz tujih jezikov,
 • opravljanje izpita iz slovenščine kot drugega in tujega jezika in
 • opravljanje izpita iz Zakona o upravnem postopku (ZUP).
 1. PROGRAMI USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU)

V 120-urnem programu Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Moj korak ponujamo možnost za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje tudi osebam, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti.

 1. PROGRAMI ZA UPORABO NAČEL HACCP

HACCP je angleška kratica za Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk. 40-urni program je namenjen predvsem zaposlenim v bratih in podjetjih, kjer vsakodnevno prihajajo v stik z živili ter tistim odraslim, trenutno brezposelnim, ki imajo možnost se v tovrstnih podjetij ali obratih v prihodnje zaposliti.

»Pokličite nas, pišite nam, ali se oglasite pri nas in pomagali vam bomo izbrati ustreznega izvajalca, najbolj primeren program, saj hkrati ponujamo dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022,« vabijo na LU Murska Sobota.