Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) odpira nove možnosti za zaposlitev in mobilnost na trgu dela, saj omogoča potrjevanje znanja in delovnih sposobnosti, ki jih je posameznik pridobil na različne načine v poklicnem in strokovnem izobraževanju, na delovnem mestu in v drugih življenjskih situacijah. Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je primeren zlasti za tiste posameznike, ki niso bili uspešni v formalnem poklicnem in strokovnem izobraževanju ali niso imeli možnosti, da si pridobijo poklicno oziroma strokovno izobrazbo, pa jo za opravljanje poklica potrebujejo.

Po uspešno opravljenem preverjanju znanja pred komisijo udeleženec prejme javno veljavno potrdilo, s katerim na trgu dela dokazuje strokovno usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica, vendar z njim ne pridobi poklicne oziroma strokovne izobrazbe.

 

POMOČNIK/ POMOČNICA KUHARJA

Namen: seznanitev in usposobitev za pripravo hladnih in toplih začetnih jedi
Vhodni pogoj: opravljena osnovnošolska obveznost, zdravniško potrdilo, da ni zdravstvenih ovir za pridobitev poklicne kvalifikacije

  • Trajanje: 110 ur
  • Teoretični del: 35 ur
  • Praktični del: 75 ur
  • Potek: po dogovoru
  • Skupine: 10-15 udeležencev
  • Prijave: vse leto
  • Začetek: vse leto (ob zadostnem številu zainteresiranih)