Za udeležence programov priprave na izpite iz slovenskega in tujih jezikov, programov ECDL ter programov priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka se bo sofinancirali tudi stroške za enkratno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov.

Udeležencem, ki uspešno zaključijo program priprav, se enkratno sofinancira stroške za opravljanje izpita.

 1. PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP)

V okviru 30-urnega programa priprav boste spoznali vsebine Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu za opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji. Seznanili se boste z uporabo upravnega postopka, jezikom v postopku, občevanjem organov in strank v upravnem postopku, izrednimi pravnimi sredstvi, izvršbo, upravnim sporom, izvajanjem zakona ter nadzorom nad izvajanjem zakona. Reševali boste primere iz prakse, izdelali osnutke odločbe in sklepa ter se seznanili s tipi nalog pri pisnem in ustnem delu izpita.

Udeleženci, ki boste uspešno zaključili program priprav (80-odstotna prisotnost na predavanjih), imate možnost brezplačnega opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo v prvem roku, ki bo razpisan za skupino po zaključku priprav.

Izpit se opravlja na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo v Ljubljani.

 • Trajanje: 30 ur
 • Potek: štiri dni po 8 ur (s pavzami)
 • Skupine: 25 udeležencev
 • Prijave: vse leto
 • Začetek: vse leto (ob zadostnem številu zainteresiranih)

 

 1. PRIPRAVE NA IZPITE IZ TUJIH JEZIKOV

Programi priprav na izpite iz tujih jezikov so namenjeni kandidatom, ki znanje na določeni ravni že imajo. Na tečaju podrobno predstavimo vsebino izpita, različne tipe nalog in tehnike njihovega reševanja. Priprave potekajo v obliki simulacij možnih izpitnih situacij. Posvečamo se predvsem vsebinam, ki jih slabše obvladate in konverzaciji. Večino pisnih nalog pa rešujete doma.

Program priprav na izpite iz tujih jezikov se opravlja na Ljudski univerzi Murska Sobota, sami izpiti pa se opravljajo pri pooblaščenih izvajalcih Državnega izpitnega centra in so javno veljavni.

Izvajamo priprave na »državne« in mednarodne izpite iz znanja:

 • slovenščine na osnovni ravni (B 1 raven po mednarodni lestvici) za potrebe pridobitve slovenskega državljanstva.
 • angleščine na osnovni in višji ravni (B 1 in B 2 raven po mednarodni lestvici).
 • nemščine na osnovni in višji ravni (B 1 in B 2 raven po mednarodni lestvici).
 • Trajanje: 30 ur
 • Potek: v popoldanskem terminu ali po dogovoru
 • Skupine: 10 – 15 udeležencev
 • Prijave: vse leto
 • Začetek: vse leto (ob zadostnem številu zainteresiranih)

 

 1. PRIPRAVE NA IZPTE IZ ZNANJA RAČUNALNIŠTVA (ECDL)

ECDL (European Computer Driving Licence) je mednarodno priznano spričevalo, ki dokazuje, da njegov imetnik zna uporabljati osebni računalnik, pozna osnove delovanja računalnikov in računalniških sistemov ter obvlada osnovne računalniške programe.

ECDL spričevalo lahko pridobi vsak, ki želi dokazati nadpovprečno usposobljenost dela z osebnim računalnikom, bodisi brezposelni ali zaposleni. Temelji na enotnem učnem načrtu, kar vsakemu udeležencu zagotavlja visok nivo mednarodnim zahtevam prilagojenega znanja.

Izpit iz znanja računalništva se opravlja na pooblaščenem izpitnem centru za ECDL in je javno veljaven.

 • Trajanje: 80 ur
 • Potek: v popoldanskem terminu ali po dogovoru
 • Skupine: 10 – 15 udeležencev
 • Prijave: vse leto
 • Začetek: vse leto (ob zadostnem številu zainteresiranih)