Usposabljanje za uporabo sistema HACCP je primerno za vse, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z izvajanjem zahtev in postopkov sistema HACCP. Smernice dobre higienske prakse morajo obvladati zaposleni v trgovskih podjetjih z živili, zaposleni v prehrambni predelovalni industriji, zaposleni v šolskih in drugih kuhinjah ter zaposleni v gostinskih lokalih.

  • Trajanje: 40 ur
  • Potek: po dogovoru
  • Skupine: 10-15 udeležencev
  • Prijave: vse leto
  • Začetek: vse leto (ob zadostnem številu zainteresiranih)