USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – Moj korak 

 

Program UŽU-MK je namenjen odraslim, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo  pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti. To so osebe s primanjkljaji na določenem področju učenja (učne težave), z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne osebe, gluhe in naglušne osebe, dolgotrajno bolne osebe, osebe z govornimi in jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane osebe in osebe, ki so bile že v osnovnošolskem ali srednješolskem obdobju usmerjene v posebne, zanje prilagojene programe in oblike pomoči.

V programu udeleženci obnavljajo in pridobivajo temeljna znanja in zmožnosti za obvladovanje okoliščin vsakdanjega življenja (splošna poučenost), krepijo samozavest in sposobnost aktivnejšega vključevanja v različna socialna okolja (socialne in državljanske kompetence), izboljšujejo komunikacijske spretnosti, utrjujejo digitalno pismenost in veščine vseživljenjskega učenja in si tako izboljšujejo kakovost življenja.

 

  • Trajanje: 120 ur
  • Potek: dva do trikrat tedensko po 3 do 5 šolskih ur (ali po dogovoru)
  • Skupine: 6 – 12 udeležencev
  • Prijave: vse leto
  • Začetek: vse leto (ob zadostnem številu zainteresiranih)