Uvrstitveni test – Angleščina

Dobrodošli na Uvrstitveni test - Angleščina!

 

Spoštovani,

veseli nas, da se zanimate za obiskovanje tečaja na Ljudski univerzi Murska Sobota. Pred vami je uvrstitveni test, ki vam bo dal povratno informacijo o vašem trenutnem predznanju, nam pa bo v pomoč pri uvrščanju v ustrezno stopnjo tečaja.

Naprošamo vas, da ga izpolnite samostojno, brez pomoči druge osebe ali kakršnihkoli pripomočkov.

Srečno!

Ime in priimek * Letnica rojstva * E-mail naslov * Telefonska številka *
1. He can't find his wallet. He ________ it in the office.
2. His still hadn't got ______ the shock of seeing her again.
3. How ______ your daughter?
4. He always makes me ______.
5. What does your friend look like?
6. I'm going ______ after dinner.
7. I drive ______ than my wife.
8. The bag you're carrying is too ______. Let me help you.
9. She ______ the baby while were at the party.
10. The children were ___________ opening their presents.
11. His face was ______ snow.
12. She hasn't been to the theatre ____ months.
13. We had a great time. It was ______ lovely day.
14. They always have ______ at two o'clock.
15. Maria's English is excellent. She ______ to Britain several times.
16. You are too fat. You ______ eat less.
17. Alex braucht ein Handy, weil er immer _______________.
18. She is looking for a better ______.
19. This is the man ______ son goes to my son's school.
20. If it ______ today, we would go to the ZOO.