Uvrstitveni test – Angleščina

Dobrodošli na Uvrstitveni test - Angleščina!

 

Spoštovani,

veseli nas, da se zanimate za obiskovanje tečaja na Ljudski univerzi Murska Sobota. Pred vami je uvrstitveni test, ki vam bo dal povratno informacijo o vašem trenutnem predznanju, nam pa bo v pomoč pri uvrščanju v ustrezno stopnjo tečaja.

Naprošamo vas, da ga izpolnite samostojno, brez pomoči druge osebe ali kakršnihkoli pripomočkov.

Srečno!

Ime in priimek * Letnica rojstva * E-mail naslov * Telefonska številka *
1. We had a great time. It was ______ lovely day.
2. Mark ______ go out a lot when he was younger.
3. He can't find his wallet. He ________ it in the office.
4. "Go away," she ____.
5. The brochure contains ___________.
6. What ____________ at weekends?
7. This is Linda. She ___ American.
8. A: How are you?
B: __________________.
9. How ______ your daughter?
10. If I ______ that you were in hospital, I would have come and visit you.
11. When we finally met, she couldn't stop ______.
12. His face was ______ snow.
13. She _____________.
14. She's to sleepy ___ study now.
15. If it ______ today, we would go to the ZOO.
16. She speaks English ______.
17. Is that your ______ car?
18. There wasn't ______ else in the room. I was alone.
19. The box is made ___ wood.
20. He always makes me ______.